Alimenty a pożyczka bankowa

21 marca 2016

Gdy udajemy się do banku, by zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, musimy liczyć się z tym, iż doradca będzie wymagał od nas dostarczenia zaświadczenia o dochodach. Dla niektórych klientów taki wymóg może być trudny do spełnienia. Czy otrzymując alimenty, mamy szanse na pożyczkę w banku?

Wnioskując w banku o pożyczkę, przedstawiamy dokumenty, na podstawie których doradca wylicza naszą zdolność kredytową. Jest to robione w celu sprawdzenia, czy my, czyli potencjalny kredytobiorca, jesteśmy w stanie spłacić pożyczone pieniądze. Do wyliczenia zdolności kredytowej potrzebna jest informacja o osiąganych przez nas dochodach nettom a także wysokości płaconych przez nas zobowiązań takich jak inne kredyty czy alimenty. Niestety w tych obliczeniach bank nie uwzględnia wszystkich pieniędzy stanowiących podstawę naszego dochodu. W najtrudniejszej sytuacji są kobiety, których jedynym źródłem utrzymania jest zasiłek chorobowy związany z ciążą, zasiłek macierzyński lub alimenty.

Zasiłki mogą być problemem

Zdolność kredytowa osób pobierających różne zasiłki, które stanowią główne źródło utrzymania, jest bardzo słaba. Bank uważają ten typ dochodu za mało stabilny i ryzykowny, ponieważ tego typu zapomoga na ogół nie stanowi pewnego i stałego źródła finansowania. Sytuacja potencjalnych kredytobiorców z takimi dochodami nie jest jednak beznadziejna. W niektórych bankach mają oni szansę na uzyskanie krótkoterminowej pożyczki w parabanku.

Bank a alimenty

Bardzo trudna jest także sytuacja kredytowa kobiet z źródłem dochodu typu alimenty. Większość banków nie uwzględnia tego typu dochodów przy obliczaniu zdolności kredytowej. Osoba otrzymująca alimenty na dzieci ma szansę na pożyczkę lub kredyt tylko w sytuacji, gdy posiada jeszcze inne dochody, np. z umowy o pracę. Wyjątkowo może bank potraktować tylko sytuacje, gdy np. alimenty zasądzone od małżonka otrzymuje żona. W tego typu przypadku alimenty mogą zostać wliczone jako dodatkowy dochód i uwzględnione w obliczaniu zdolności kredytowej.

Inne problematyczne źródła dochodu

Najgorzej przedstawia się sytuacji kredytowa kobiet przebywających na bezpłatnym urlopie wychowawczym. W tym przypadku jedyna szansa na uzyskanie kredytu to udokumentowanie dochodów z innych źródeł zarobkowania.

Bardziej uprzywilejowane w sytuacji kredytowej są kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim. Jest tak dlatego, że prawo do tego rodzaju zasiłku wynika z ubezpieczenia ZUS i umowy o pracę.