Jak odstąpić od umowy kredytowej?

17 października 2014

Umowa kredytowa nie oznacza, że jesteśmy skazani na kredyt od chwili podpisania dokumentów bankowych. Jeśli zmieścimy się w odpowiednim czasie, to od kredytu możemy odstąpić. Jak to zrobić?

Odstąpienie od umowy kredytowej to prawo, jakie przysługuje każdemu konsumentowi. Co istotne, ta kwestia jest regulowana odpowiednimi przepisami. Z tego też względu żadna instytucja pożyczkowa nie może nam odmówić uwzględnienia rezygnacji z ich usług, jeśli tylko nasza despozycja zostanie złożona zgodnie z przepisami.

Jeśli chcemy odstąpić od umowy kredytowej, to podstawową i najważniejszą kwestią jest dla nas to, w jakim terminie możemy to zrobić. Otóż, zgodnie z przepisami mamy na to 14 dni od podpisania umowy kredytowej lub pożyczkowej. Przestrzeganie tego terminu jest kluczowe. Jeżeli nie uda nam się go dotrzymać i spóźnimy się choćby o jeden dzień, to niestety będziemy musieli dalej spłacać niechciany dług. Na szczęście w przypadku wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od kredytu liczy się data stempla pocztowa. Nawet jeśli więc wyślemy oświadczenie ostatniego z 14 dni, to i tak będzie ono ważne.

Z perspektywy konsumenta odstąpienie od kredytu jest wygodne nie tylko dlatego, że wiąże się z prostym oświadczeniem. Wpływ na wygodę ma także fakt, iż wzór oświadczenia jest nam obowiązkowo wręczany przez kredytodawcę. Jest on także zobowiązany do przekazania nam adresu na który takie oświadczenie trzeba wysłać.

Jak widać, odstąpienie od umowy kredytowej to bardzo prosta sprawa. Jeśli więc zorientujemy się, że wzięcie pożyczki lub kredytu było złym krokiem to nie ma co czekać i załamywać rąk – wystarczy tylko wysłać odpowiednie oświadczenie. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na fakt, że przy niektórych umowach kredytowych okres odstąpienia może być dłuższy niż ustawowe 14 dni. W zasadzie 14 dni to minimum, ale taki okres może wynosić np. 30 dni, jeśli taką datę zawrze w umowie kredytodawca lub pożyczkodawca.

Na koniec warto podkreślić, że tego typy przepisy obowiązują tylko w przypadku kredytów konsumenckich. Jeśli mamy kredyt hipoteczny albo pożyczkę zabezpieczoną hipotekę to prawo się do nich nie stosuje. To oznacza, że nie można od tych kredytów odstąpić w okresie 14 dni.