Kiedy trafiamy do BIK-u?

14 października 2018

W roku 1997 Związek Banków Polskich zainicjował powstanie nowej instytucji – Biura Informacji Kredytowej. Funkcjonowanie BIK-u związane jest z minimalizacją kredytowego ryzyka, ochroną pieniężnego obrotu oraz z redukcją przypuszczalnego zadłużenia. BIK tym samym dąży wyłącznie do zabezpieczenia dwóch stron umowy kredytowej – banku i klienta.

Wiele osób uważa, że BIK zajmuje się konstruowaniem pewnego rodzaju tajemniczej listy dłużników. Tak się jednak nie dzieje, bo BIK jest instytucją monitorującą przy pomocy całkowicie zinformatyzowanego systemu. Biuro Informacji Kredytowej przede wszystkim zajmuje się wizerunkiem finansowym klientów. Informacje znajdujące się w BIK-u dotyczą realizacji zobowiązań klientów wobec banków i SKOK-ów. Gromadzone dane kredytobiorców dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, które prowadzą bądź prowadziły. W związku z tym BIK gromadzi i przetwarza informacje związane z: datą pojawienia się klienta jako kredytobiorcy czy żyranta, rodzajem zobowiązania, okresu spłaty, waluty, terminowym i bezproblemowym spłacaniem pożyczek, jak również z opóźnionym i niezadowalającym wywiązywaniem się z obciążeń.

Do zasobów BIK trafiają dane kredytobiorcy w momencie składania przez niego wniosku kredytowego, a także po zaciągnięciu kredytu. Informacje o kliencie zaczynają być przetwarzane w BIK-u, w momencie gdy pojawią się  w systemie w określonym charakterze, który związany jest z rodzajem zobowiązania. Wiedza gromadzona w BIK-u dotyczy wywiązywania się z zobowiązania bądź problemów ze spłatą i tworzy historię kredytową danej osoby czy firmy.

Warto zaznaczyć, że jeśli kredyt spłacany jest prawidłowo dane w BIK-u znajdują się jedynie do momentu wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli klient chce, aby jego pozytywna historia kredytowa została zachowana musi jedynie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych –  może to zrobić w miejscu, w którym został przyznany kredyt, czyli banku lub w SKOK-u banku oraz w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów. Decyzja o pozostawieniu zadowalającej historii kredytowej wiąże się z ułatwieniami, które może przynieść. Pojawienie się z zasobach BIK danych osobowych klienta wymienionych już instytucji związane jest również: ze zwłoką w regulowaniu zobowiązania, która jest wyższa niż 60 dni oraz w związku z poinformowaniem klienta przez bank, SKOK czy inną instytucję o zamiarze zgłoszenia jego danych do BIK-u. Warto zaznaczyć, że osoby, których dane znalazły się w BIK-u mogą poprosić o wgląd do swojej historii kredytowej, co pozwoli im na jej analizę i wyciągnięcie wniosków.