koniec ubezpieczeń pomostowych?

28 października 2011

          

W ostatnim czasie dokonała się po raz pierwszy zmiana na rynku kredytow hipotecznych. Jako pierwszy Pekao Bank Hipoteczny zrezygnował z ubezpieczenia pomostowego jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Okazał trochę więcej zaufania do klientów niż inne banki. Co to jest ubezpieczenie pomostowe? Jest to dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla banku w okresie, kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest dla banku ustanowienie hipoteki dla księgi wieczystej prowadzonej przez dany sąd rejonowy. Hipoteka jest bardzo mocnym zabezpieczeniem (choć bardzo często nie jedynym), pozwala to bankom zaoferować znacznie niższe oprocentowanie niż w przypadku innych kredytów. Bank ubezpiecza kredyt w towarzystwie ubezpieczeniowym a koszty przerzuca na klienta. Zwykle koszty wynoszą około 0,07% miesięcznie od całej kwoty kredytu lub od aktualnie wypłaconej kwoty (dla kredytu wypłacanego w transach). Oczywiście ten drugi wariant jest korzystniejszy dla klienta, szczególnie na rynku pierwotnym, gdzie może przynieść znaczne oszczędności w skali całego okresu ubezpieczenia. Jeśli kredytobiorca kupuje nowe mieszkanie, to bank do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej żąda dodatkowego ubezpieczenia. Kosztuje to niemało i jest doliczane do podstawowego oprocentowania kredytu, w ramach podwyższonej marży. Dodatkowo kosztuje to przeciętnego kredytobiorcę 2500-3500 zł rocznie. Co ciekawe jeśli nawet kredyt nie jest spłacany i towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie dla banku (spłaca po prostu za klienta kredyt) to i tak ma ono prawo do dochodzenia swojej należności od klienta. W dyskusjach, jakie toczą się na temat kredytów hipotecznych porusza się między innymi sprawę ubezpieczeń pomostowych, nie tylko kosztów tych ubezpieczeń i metod ich pobierania, ale ich zasadności. Niestety w większości banków to ubezpieczenie pomostowe pozwala nam w miarę łatwo otrzymać kredyt hipoteczny. Oczywiście istniałaby taka możliwość, ale trzeba byłoby najpierw dokonać prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz danego banku do księgi wieczystej lub dołączyć do kredytu poręczyciela. Banki dość długo swobodnie podchodziły do obniżania marży kredytu po tym, jak klient dostarczył odpis z księgi wieczystej i potwierdził, że bank jest wpisany w hipotece. Czasem obniżały ją po miesiącu, czasem po dwóch. W końcu do takich sytuacji włączył się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wprowadził zasadę potwierdzoną przez sąd, że wyższe stawki marż banki muszą przestać naliczać zaraz po wpisie do hipoteki. Czy za Pekao Bankiem Hipotecznym pójdą inne banki – trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale z całą pewnością klienci zwrócą uwagę na tę propozycję. W dzisiejszych czasach, kiedy bardzo często mieszkania i domy czekają na kupujących, a ci mogą przebierać i wybierać spośród setek ofert, ubezpieczenia pomostowe w ogóle trochę tracą sens. To, że tkwią w ofertach prawie wszystkich banków – nawet tych, które mają ostrożną politykę kredytową – świadczy przede wszystkim o zapędach instytucji finansowych do szukania okazji, by dodatkowo zarobić.