Kredyt odnawialny

5 listopada 2011

Kredyt odnawialny jest nierozerwalnie związany z tradycyjnym ROR-em. Wchodzi on w tradycyjny zakres usług , które oferują banki wraz z kontem rozliczeniowo – oszczędnościowym. Jest to stale dostępna linia kredytowa, która może być wykorzystana na dowolny cel. Jedynym warunkiem jaki obowiązuje klienta jest nieprzekroczenie górnej granicy limitu. Fundamentalną cechą kredytu odnawialnego jest wielokrotna możliwość wykorzystania przeznaczonych przez bank funduszy. Każda spłata minimalizuje nasze zadłużenie. Dzięki temu ponownie możemy wykorzystać środki i pozostałą część kredytu. Tego rodzaju limit jest udzielany w pakiecie z naszym kontem osobistym. Otrzymanie od banku kredytu odnawialnego jest analogiczne do uzyskania innych pożyczek. Podpisując umowę musimy przedstawić instytucji odpowiednie dokumenty, potwierdzające nasze predyspozycje do spłaty zobowiązania. Kredyt odnawialny przyznawany jest na rok i stanowi sześcio krotność naszych miesięcznych dochodów. Maksymalna kwota jaką możemy w ten sposób uzyskać nie może być wyższa niż 30 tys. PLN. Po upływie roku kredyt jest automatycznie przedłużany. Jest to możliwe gdy na koncie mamy wystarczające środki a z kredytu korzystaliśmy zgodnie z regulaminem. To czy będziemy korzystać z tego rodzaju usługi zależne jest od naszych personalnych potrzeb. Kto może otrzymać kredyt odnawialny? Ubiegać się o niego mogą klienci indywidualni posiadający obywatelstwo polskie na stale zamieszkali w Polsce, klienci indywidualni, obywatele państw obcych, zatrudnieni przez podmiot mający siedzibę w kraju lub otrzymujący rentę, emeryturę, stypendium. O kredyt starać się może osoba, która regularnie uzupełnia swój rachunek o środki finansowe. Obecnie wiele banków umożliwia wariant przeniesienia kredytu odnawialnego z innego banku. W takiej sytuacji proponują klientowi podniesienie limitu kredytowego.