Mieszkam w Anglii – z jakimi dokumentami dostanę kredyt w Polsce?

14 października 2016

Pomimo tego, że wciąż wielu Polaków pracuje i mieszka za granicą, to niektórzy z nich myślą o powrocie do kraju w przyszłości. W związku z tym, często chcą oni w Polsce wziąć kredyt i kupić tu mieszkanie. Jakie dokumenty do kredytu musi przedstawić Polak mieszkający w Anglii?

Polacy pracujący za granicą nie powinni mieć żadnych problemów z uzyskaniem kredytu w kraju. Może to być zobowiązanie na sfinansowanie domu lub mieszkania w Polsce, jak i w kraju, w którym pracują. Kredyt może być także przeznaczony na zakup działki budowlanej lub remont czy modernizację posiadanego lokalu.

Udokumentowany dochód

Polakom pracującym za granicą banki oferują różne sposoby sfinansowania mieszkania ze środków banku. Szukając kredytu, warto zapoznać się z ofertami przynajmniej kilku instytucji, ponieważ mogą się one różnić się zarówno wysokością wkładu własnego, wymaganym zabezpieczeniem, jak i obowiązującymi procedurami. Zdarzają się banki, które mają w swojej ofercie kredyty dla pracujących za granicą, ale głównym warunkiem otrzymania kredytu jest przelewanie wynagrodzenia na rachunek otworzony w Polsce. Niestety, nie zawsze ten wymóg jest możliwy do zrealizowania, ponieważ najczęściej zagraniczny pracodawca przelewa dochód na konto, w kraju, gdzie prowadzi działalność. Za granicą niektórzy pracodawcy przekazują swoim pracownikom czeki z wynagrodzeniem. W takim przypadku trudno jest w sposób wiarygodny udokumentować swoje dochody. Starając się o kredyt, warto postarać się o dodatkowe dokumenty, które pomogą zweryfikować otrzymywane dochody.

Ważne, w jakim kraju pracujesz

Drugim kryterium, którym kierują się banki udzielając kredytu Polakom pracującym za granicą, jest zróżnicowanie osób w zależności od kraju, w którym pracują. Mniejszych zabezpieczeń banki wymagają od osób pracujących na terenie Unii Europejskiej, najczęściej około 20% wkładu własnego. W przypadku innych krajów, np. USA, banki będą już wymagały większych gwarancji bezpieczeństwa, czyli z większym wkładem własnym, nawet powyżej 50% oraz z bardziej restrykcyjnymi procedurami.

Formalności

Dokumenty, które musi złożyć Polak pracujący za granicą przy składaniu wniosku kredytowego, są podobne do tych, które musi dostarczyć osoba ubiegająca się o kredyt, zatrudniona w kraju. Jednak w niektórych bankach będziemy się musieli liczyć z koniecznością przetłumaczenia dokumentów.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Dokumenty wymagane od osoby pracującej za granicą przy składaniu wniosku kredytowego:

  • dokumenty tożsamości – niektóre banki wymagają, by klient posiadał polski paszport;
  • dokumenty potwierdzające zatrudnienie i osiągane dochody;
  • dokumenty dotyczące nieruchomości, czyli wypis z KW, umowę realizacyjną zawartą z deweloperem itp.;
  • pozwolenie na pracę, jeśli w danym kraju takie jest wymagane dla polskich obywateli;
  • dokument potwierdzający historię kredytową w kraju zatrudnienia;
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczne zeznania podatkowe i dokumenty rejestrowe firmy.