Rata kredytu

9 lutego 2012

Masz kłopot z policzeniem raty Twojego miesięcznego zobowiązania względem instytucji finansowej? O ból głowy przyprawiają Cię wzory i parametry jakie wchodzą w skład transz kredytowych? Nic się nie martw. Całość kredytu warunkuje mnóstwo wskaźników jednak ogół informacji z tym związany jest przyswajalny nawet dla laików w tej kategorii. W dzisiejszym materiale opiszemy co składa się na ratę kredytu.

Rata kredytu składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwsza z nich to rata kapitałowa czyli pożyczony od banku kapitał. Druga to rata odsetkowa i stanowi to naliczane przez ban odsetki w ramach umowy kredytowej. Zdarza się (ostatnio coraz częściej), że do kredytu wchodzą także różnego typu składki ubezpieczeniowe. Przykładem takich opłat jest polisa na życie, ubezpieczenie od utraty pracy lub ubezpieczenie pomostowe. W przypadku kiedy decydujemy się na kredyt hipoteczny mamy możliwość wyboru między ratami malejącymi oraz ratami stałymi. Rata malejąca to taka gdzie część kapitałowa raty jest niezmienna zaś pomniejszeniu ulega część odsetkowa. Rata stała cechuje się tym , że jej wartość w całym okresie kredytowania pozostaje niezmienna. W pierwszym okresie kredytowania odsetki są głównym elementem transzy, zaś w miarę upływu okresu kredytowania powiększa się część kapitałowa. Poziom wkładu własnego zasadniczo determinuje wysokość raty kredytu. Im więcej pieniędzy wpłynie na bankowe konto z ramienia kredytobiorcy tym mniejsze raty przyjdzie mu płacić. Gros Polaków głowi się na tym, czy istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu bez konieczności płatności opłaty początkowej. Oczywiście, że tak. Przykładem jest ING Bank Śląski. Pod względem tego kryterium jest to najlepsza oferta na rynku w bieżącym momencie. Rata kredytu hipotecznego zależy przede wszystkim od sumy jaką od banku wnioskujemy oraz od tego przez jaki czas planujemy spłacać nasze finansowe zobowiązanie.