Różnica jaka dzieli te dwa pojęcia

5 kwietnia 2013

W ostatnim czasie wiele dzieje się na rynku odnośnie odwróconego kredytu hipotecznego. Jest to wątek, który stale przewija się w dyskusji publicznej. Póki co wiele jest kwestii spornych, które stoją na przeszkodzie wprowadzeniu owego kredytu na łamy banku. Wiele osób myli pojęcia i utożsamia odwrócona hipotekę z odwróconym kredytem hipotecznym. Jaka jest między nimi różnica?

Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka jest przeznaczona dla osób, które przekroczyły już 62 lata. Jest to forma zabezpieczenia starości polegająca na przejęciu przez bank nieruchomości emeryta w zamian za miesięczne wynagrodzenie. Jest to więc odwrotność typowego kredytu hipotecznego. Owa nieruchomość nie stanowi własności banku do momentu egzystencji osoby uprzywilejowanej. Jego obowiązkiem jest dbanie o dom i opłata wszelkich rachunków. To ile jesteśmy w stanie uzyskać z tego tytułu zależy od realnej wartości nieruchomości , która jest oceniana i weryfikowana za pośrednictwem rzeczoznawcy. Odwrócony kredyt hipoteczny

Różnica jaka dzieli te dwa pojęcia polega głównie na tym , że ten produkt adresowany jest do wszystkich a nie tylko do tych , którzy osiągnęli określony wiek. Jednak oczywistym faktem jest to, że jest to usługa kierowana do osób starszych, których emerytura pozostawia wiele do życzenia. Polega on na tym, ze instytucja finansowa daje kredyt, który jest zabezpieczony nieruchomością beneficjenta. Osoba kredytobiorcy nie jest zobowiązana do tego aby za swojego życia spłacać zobowiązanie. Jeżeli kredytobiorca nie chce kontynuować współpracy to w każdym momencie może od umowy odstąpić. Instytucja bankowa może wypłacać należność ratalnie lub jednorazowo. Decyzja należy do osoby korzystającej z przywileju. Obowiązkiem kredytobiorcy jest regularne dbanie o dom. Do tej pory nie został on wprowadzony.